رفتن به نوشته‌ها

نقد و بررسی: “چیچینت” بهره برداری های جاسوسی جنگ جهانی دوم از یک صدمین سالگرد پالوس وردز را نشان می دهد

مستند “چیچینته: جاسوس تصادفی” مارته کوهن ، یهودی یهودی اهل فرانسه را که جاسوسی در آلمان نازی شد ، به نمایش می گذارد.

منتشر شده در دانلود فیلم