رفتن به نوشته‌ها

مرور: قتل ، رمز و راز و آگوست ویلسون مستندهای این هفته را برجسته می کند # 039؛

از مستندهای جدید می توان به “آدم کش” ، “یافتن یینگینگ” ، “در طول شب” ، “صدا دادن” ، “کوئر ژاپن” اشاره کرد.

منتشر شده در دانلود فیلم