رفتن به نوشته‌ها

حمایت از کارگران هنری در coronavirus: برای نجات کتابفروشی ها مبارزه کنید

واقعاً چقدر برای کتابفروشی های محلی بد است؟ آیا بعد از همه گیر شدن کروناویروس ، انتشارات به خوبی تغییر می کند؟

صنعت کتاب مانند اکثر مردم نفس خود را نگه می دارد و نعمت های ناچیز خود را به حساب می آورد. با بازگشایی کتابفروشی های کالیفرنیا با وانت کنار ، در اینجا نگاهی دقیق تر به وضعیت صنعت می پردازیم.

منتشر شده در دانلود فیلم